سرویس قاشق و چنگال و کارد

مهمترین لوازم آشپزخانه، سرویس های قاشق، چنگال و کارد می باشد. علاوه بر پرکاربرد بودن این سرویس ها، موردی مهم برای پذیرایی از مهمانان  است.از مهم ترین ویژگی های  این سرویس  علاوه بر جنس و کیفیت، می توان به وزن  آن نیز اشاره کرد.
انواع سرویس قاشق، چنگال و کارد در ظرفستان موجود است.