سرویس قاشق و چنگال و کارد

مهمترین لوازم آشپزخانه، سرویس های قاشق، چنگال و کارد می باشد. علاوه بر پرکاربرد بودن این سرویس ها، موردی مهم برای پذیرایی از مهمانان  است. انواع سرویس قاشق، چنگال و کارد در ظرفستان موجود است.