مشخصات کلی
تعداد کل ظروف 30پارچه
مناسب برای 6نفر
شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، کاسه سالا، پیاله، دیس، سس خوری، نمکدان
قابلیت استفاده در مایکروفر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
نام سازنده پردیس کاشان
کشور سازنده ایران
پلوخوری
تعداد 6عدد
ابعاد 25*25سانتی متر
خورش خوری
تعداد 6عدد
ابعاد 21*21سانتی متر
ارتفاع 4سانتی متر
پیش دستی
تعداد 6عدد
ابعاد 20.5*20.5سانتی متر
پیاله
تعداد 6عدد
ابعاد 14*14سانتی متر
ارتفاع 4سانتی متر
دیس
تعداد 2عدد
ابعاد 35.5*24.5سانتی متر
کاسه سالاد
تعداد 1عدد
ابعاد 23.5*23.5سانتی متر
ارتفاع 7سانتی متر
نمکدان
تعداد 2عدد
قطر 5سانتی متر
ارتفاع 5.5سانتی متر
سری قابل تنظیم
سس خوری
تعداد 2عدد
قطر دهانه 7سانتی متر
ارتفاع 9سانتی متر