مشخصات کلی
تعداد کلی ظروف 26 پارچه
مناسب برای 6 نفر
شامل ظروف پلوخوری، خورشت خوری، پیش دستی، پیاله، دیس، کاسه سالاد
قابلیت استفاده در مایکروفر
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
نام سازنده چینی مقصود
کشور سازنده ایران
پلوخوری
تعداد 6
ابعاد 626.5*26.5 سانتی متر
خورشت خوری
تعداد 6
ابعاد 22.5*22.5 سانتی متر
ارتفاع 3.5 سانتی متر
پیش دستی
تعداد 6
ابعاد 20*20 سانتی متر
پیاله
تعداد 6
ابعاد 11*11 سانتی متر
ارتفاع 4.5 سانتی متر
دیس
تعداد
ابعاد 31.5*31.5 سانتی متر
کاسه سالاد
تعداد
ابعاد 25*25 سانتی متر
ارتفاع 8 سانتی متر