101پارچه 264
  101پارچه 264
  104017026
  ۱۰۴۰۱۷۰۲۶
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  101پارچه ملورین 292I
  101پارچه ملورین 292I
  104017052
  ۱۰۴۰۱۷۰۵۲
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  102پارچه 805پردیس سویل
  102پارچه 805پردیس سویل
  104014001
  ۱۰۴۰۱۴۰۰۱
  ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه 1003Iدانته
  104پارچه 1003Iدانته
  104019005
  ۱۰۴۰۱۹۰۰۵
  ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه 1004 کارتیه
  104پارچه 1004 کارتیه
  104019001
  ۱۰۴۰۱۹۰۰۱
  ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه اسپرینگ لبطلا
  104پارچه اسپرینگ لبطلا
  104019013
  ۱۰۴۰۱۹۰۱۳
  ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه رومنس سفید لبطلا
  104پارچه رومنس سفید لبطلا
  104013054
  ۱۰۴۰۱۳۰۵۴
  ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه سورنتو 240A
  104پارچه سورنتو 240A
  104019024
  ۱۰۴۰۱۹۰۲۴
  ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
  104پارچه سورنتو 240B
  104پارچه سورنتو 240B
  104019022
  ۱۰۴۰۱۹۰۲۲
  ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
  105 پارچه 464 نسیم
  105 پارچه 464 نسیم
  104010214
  ۱۰۴۰۱۰۲۱۴
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105 پارچه سوناتا طلایی 2009B
  105 پارچه سوناتا طلایی 2009B
  104010337
  ۱۰۴۰۱۰۳۳۷
  ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 176کریستا
  105پارچه 176کریستا
  104010211
  ۱۰۴۰۱۰۲۱۱
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 2009Aسوناتا
  105پارچه 2009Aسوناتا
  104010341
  ۱۰۴۰۱۰۳۴۱
  ۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 2010Aآزرا
  105پارچه 2010Aآزرا
  104010351
  ۱۰۴۰۱۰۳۵۱
  ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 2012پاناما
  105پارچه 2012پاناما
  104010347
  ۱۰۴۰۱۰۳۴۷
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 3گوش 194مارال
  105پارچه 3گوش 194مارال
  104010155
  ۱۰۴۰۱۰۱۵۵
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 469B
  105پارچه 469B
  104010253
  ۱۰۴۰۱۰۲۵۳
  ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه 477Bجنسیس
  105پارچه 477Bجنسیس
  104010282
  ۱۰۴۰۱۰۲۸۲
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه دنیا 190Bپردیس
  105پارچه دنیا 190Bپردیس
  104010125
  ۱۰۴۰۱۰۱۲۵
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه دنیافیروزه 190Iپردیس
  105پارچه دنیافیروزه 190Iپردیس
  104010142
  ۱۰۴۰۱۰۱۴۲
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  105پارچه کاژین 457B
  105پارچه کاژین 457B
  104010215
  ۱۰۴۰۱۰۲۱۵
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  29پارچه خط طلا لورین
  29پارچه خط طلا لورین
  119140
  ۱۱۹۱۴۰
  ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
  30پارچه 1002میراژه
  30پارچه 1002میراژه
  104019004
  ۱۰۴۰۱۹۰۰۴
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 176کریستا
  30پارچه 176کریستا
  104010212
  ۱۰۴۰۱۰۲۱۲
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2009Aسوناتا
  30پارچه 2009Aسوناتا
  104010342
  ۱۰۴۰۱۰۳۴۲
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2009سوناتا
  30پارچه 2009سوناتا
  104010338
  ۱۰۴۰۱۰۳۳۸
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2010Aآزرا
  30پارچه 2010Aآزرا
  104010352
  ۱۰۴۰۱۰۳۵۲
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2010Iآزرا
  30پارچه 2010Iآزرا
  104010346
  ۱۰۴۰۱۰۳۴۶
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2011Bاپتیما
  30پارچه 2011Bاپتیما
  104010354
  ۱۰۴۰۱۰۳۵۴
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 2012پاناما
  30پارچه 2012پاناما
  104010348
  ۱۰۴۰۱۰۳۴۸
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 1004 کارتیه
  30پارچه 1004 کارتیه
  104019002
  ۱۰۴۰۱۹۰۰۲
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 190Bپردیس
  30پارچه 190Bپردیس
  104010128
  ۱۰۴۰۱۰۱۲۸
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 193پردیس
  30پارچه 193پردیس
  104010127
  ۱۰۴۰۱۰۱۲۷
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 469B
  30پارچه 469B
  104010254
  ۱۰۴۰۱۰۲۵۴
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 477Bجنسیس
  30پارچه 477Bجنسیس
  104010283
  ۱۰۴۰۱۰۲۸۳
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  30پارچه 805پردیس سویل
  30پارچه 805پردیس سویل
  104014003
  ۱۰۴۰۱۴۰۰۳
  ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
   ظروف چینی نمونه ای از ظروف سرامیکی است که برای مصارف غذا خوری مورد استفاده قرار میگیرد. با پیشرفت صنعت تولید چینی هر روزه سرویس چینی های با کیفیت تری وارد بازار می شوند.
   ظروف چینی از دیرباز از جمله ظروفی بوده است که مورد توجه قرار داشته است. حتی امروزه با وجود تنوع ظروف غذا خوری و پذیرایی باز هم ظروف چینی مورد استفاده قرار میگیرند.
   در ظرفستان سرویس های چینی متنوع ومناسب با هر سلیقه ای در اختیار مشتری قرار گرفته است
   سرویس چینی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   درجه کیفی
   خیر
   بله