167 2 شیرینی خوری کد
  167 2 شیرینی خوری کد
  104006242
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  167 شیرینی خوری کد1
  167 شیرینی خوری کد1
  104006238
  ۱۰۴۰۰۶۲۳۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  2009A دو طبقه
  2009A دو طبقه
  104023020
  ۱۰۴۰۲۳۰۲۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  2009B 2 شیرینی خوری کد
  2009B 2 شیرینی خوری کد
  104024022
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۲
  ۰۰ تومان
  426 شیرینی پایه دار 9014گل
  426 شیرینی پایه دار 9014گل
  104006223
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۳
  بسته ۶ عددی
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  457I 1 شیرینی خوری کد
  457I 1 شیرینی خوری کد
  104010376
  ۱۰۴۰۱۰۳۷۶
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  457I 2 شیرینی خوری کد
  457I 2 شیرینی خوری کد
  104010377
  ۱۰۴۰۱۰۳۷۷
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  469B 1 شیرینی خوری کد
  469B 1 شیرینی خوری کد
  104006244
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۴
  ۰۰ تومان
  808 دوطبقه
  808 دوطبقه
  104014025
  ۱۰۴۰۱۴۰۲۵
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  104006225
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۵
  بسته ۶ عددی
  ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری کد 1لبطلا
  شیرینی خوری کد 1لبطلا
  104006240
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری کد 2لبطلا
  شیرینی خوری کد 2لبطلا
  104006241
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  2009B 1 شیرینی خوری کد
  2009B 1 شیرینی خوری کد
  104024021
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۱
  ناموجود
  2009B دو طبقه
  2009B دو طبقه
  104024020
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۰
  ناموجود
  469B 2 شیرینی خوری کد
  469B 2 شیرینی خوری کد
  104006243
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۳
  ناموجود
  469B شیرینی خوری 2طبقه
  469B شیرینی خوری 2طبقه
  104022019
  ۱۰۴۰۲۲۰۱۹
  ناموجود
  دوطبقه الگانس لبطلا
  دوطبقه الگانس لبطلا
  104014026
  ۱۰۴۰۱۴۰۲۶
  ناموجود
  دوطبقه پرستیژ
  دوطبقه پرستیژ
  104009027
  ۱۰۴۰۰۹۰۲۷
  ناموجود
  دوطبقه ترنج زرشکی
  دوطبقه ترنج زرشکی
  109140
  ۱۰۹۱۴۰
  ناموجود
  دوطبقه ترنج سورمه ای
  دوطبقه ترنج سورمه ای
  109051
  ۱۰۹۰۵۱
  ناموجود
  دوطبقه گردلمونژ
  دوطبقه گردلمونژ
  104016006
  ۱۰۴۰۱۶۰۰۶
  ناموجود
  دوطبقه مونالیزا
  دوطبقه مونالیزا
  104018009
  ۱۰۴۰۱۸۰۰۹
  ناموجود
  دوطبقه ورسای لیزاموری
  دوطبقه ورسای لیزاموری
  110002034
  ۱۱۰۰۰۲۰۳۴
  ناموجود
  دوطبقه کایزر لمونژ
  دوطبقه کایزر لمونژ
  104016014
  ۱۰۴۰۱۶۰۱۴
  ناموجود
  سه طبقه گلد اسنو خط طلا
  سه طبقه گلد اسنو خط طلا
  109079
  ۱۰۹۰۷۹
  ناموجود
  شیرینی پایه دار شیوا
  شیرینی پایه دار شیوا
  109131
  ۱۰۹۱۳۱
  ناموجود
  شیرینی پایه دار نیلوفر
  شیرینی پایه دار نیلوفر
  109132
  ۱۰۹۱۳۲
  ناموجود
  شیرینی خور دو طبقه مربع یک خط طلا
  شیرینی خور دو طبقه مربع یک خط طلا
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری بدون پایه ورسای
  شیرینی خوری بدون پایه ورسای
  110002029
  ۱۱۰۰۰۲۰۲۹
  ناموجود
  شیرینی خوری پایه دار گلد اسنو
  شیرینی خوری پایه دار گلد اسنو
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری دو طبقه برگ لب طلا بزرگ
  شیرینی خوری دو طبقه برگ لب طلا بزرگ
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری دو طبقه نیلوفری
  شیرینی خوری دو طبقه نیلوفری
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری دوطبقه شیوا
  شیرینی خوری دوطبقه شیوا
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری دوطبقه گلد اسنو خط طلا
  شیرینی خوری دوطبقه گلد اسنو خط طلا
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری سه طبقه برگ لب طلا
  شیرینی خوری سه طبقه برگ لب طلا
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
  شیرینی خوری سه طبقه مربع یک خط طلا
  شیرینی خوری سه طبقه مربع یک خط طلا
  ظروف پذیرایی
  ظروف پذیرایی
  ناموجود
   از دیگر ظروف پذیرایی شیرینی خوری می باشد که دارای تنوع و طرح های مختلفی است.
   شیرینی خوری هم مانند شکلات خوری  ممکن است پایه دار یا بدون پایه باشد و در سایز ها و ابعاد مختلفی طراحی شده یاشد.
   با گذشت زمان ظروفی بر اساس نوع شیرینی هم طراحی شد برای مثال: رولت خوری، کیک خوری
   ظرفستان هم شیرینی خوری های متنوعی را دارا می باشد.
   شیرینی خوری
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله