167 2 شیرینی خوری کد
  167 2 شیرینی خوری کد
  104006242
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  167 شیرینی خوری کد1
  167 شیرینی خوری کد1
  104006238
  ۱۰۴۰۰۶۲۳۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  2009A دو طبقه
  2009A دو طبقه
  104023020
  ۱۰۴۰۲۳۰۲۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  2009B 2 شیرینی خوری کد
  2009B 2 شیرینی خوری کد
  104024022
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۲
  ۰۰ تومان
  426 شیرینی پایه دار 9014گل
  426 شیرینی پایه دار 9014گل
  104006223
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۳
  بسته ۶ عددی
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  426 میوه خوری پایه دار 1719پردیس
  426 میوه خوری پایه دار 1719پردیس
  104006166
  ۱۰۴۰۰۶۱۶۶
  بسته ۴ عددی
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  457I 1 شیرینی خوری کد
  457I 1 شیرینی خوری کد
  104010376
  ۱۰۴۰۱۰۳۷۶
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  457I 2 شیرینی خوری کد
  457I 2 شیرینی خوری کد
  104010377
  ۱۰۴۰۱۰۳۷۷
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  469B 1 شیرینی خوری کد
  469B 1 شیرینی خوری کد
  104006244
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۴
  ۰۰ تومان
  808 دوطبقه
  808 دوطبقه
  104014025
  ۱۰۴۰۱۴۰۲۵
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  پاسماوری سفید دور طلا
  پاسماوری سفید دور طلا
  133003
  ۱۳۳۰۰۳
  بسته ۳ عددی
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  پاسماوری سفید صورتی دور طلا
  پاسماوری سفید صورتی دور طلا
  133002
  ۱۳۳۰۰۲
  بسته ۳ عددی
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  پاسماوری کرم دور طلا
  پاسماوری کرم دور طلا
  133001
  ۱۳۳۰۰۱
  بسته ۳ عددی
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  104006225
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۵
  بسته ۶ عددی
  ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری کد 1لبطلا
  شیرینی خوری کد 1لبطلا
  104006240
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری کد 2لبطلا
  شیرینی خوری کد 2لبطلا
  104006241
  ۱۰۴۰۰۶۲۴۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  میوه خوری پایه دار 1719لبطلا
  میوه خوری پایه دار 1719لبطلا
  104006226
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۶
  بسته ۴ عددی
  ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  کاسه پایه دار 714لبطلا
  کاسه پایه دار 714لبطلا
  104006224
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۴
  بسته ۶ عددی
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
   کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  109018
  ۱۰۹۰۱۸
  ناموجود
  12پارچه پردیس 970B
  12پارچه پردیس 970B
  104007007
  ۱۰۴۰۰۷۰۰۷
  ناموجود
  12پارچه گل برجسته 970D
  12پارچه گل برجسته 970D
  104007002
  ۱۰۴۰۰۷۰۰۲
  ناموجود
  14پارچه رنگی ورسای
  14پارچه رنگی ورسای
  110002043
  ۱۱۰۰۰۲۰۴۳
  ناموجود
  14پارچه ورسای لیزاموری
  14پارچه ورسای لیزاموری
  110002036
  ۱۱۰۰۰۲۰۳۶
  ناموجود
  17پارچه پردیس 970B
  17پارچه پردیس 970B
  104008007
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۷
  ناموجود
  17پارچه عصرانه گلبرجسته 970D
  17پارچه عصرانه گلبرجسته 970D
  104008002
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۲
  ناموجود
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185D
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185D
  104008004
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۴
  ناموجود
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185B
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185B
  104008009
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۹
  ناموجود
  2009B 1 شیرینی خوری کد
  2009B 1 شیرینی خوری کد
  104024021
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۱
  ناموجود
  2009B دو طبقه
  2009B دو طبقه
  104024020
  ۱۰۴۰۲۴۰۲۰
  ناموجود
  26پارچه ساکورا طلایی
  26پارچه ساکورا طلایی
  115023
  ۱۱۵۰۲۳
  ناموجود
  26پارچه فونیکس آبی
  26پارچه فونیکس آبی
  115013
  ۱۱۵۰۱۳
  ناموجود
  26پارچه فونیکس ساده
  26پارچه فونیکس ساده
  115016
  ۱۱۵۰۱۶
  ناموجود
  26پارچه فونیکس سبز
  26پارچه فونیکس سبز
  115012
  ۱۱۵۰۱۲
  ناموجود
  26پارچه فونیکس صورتی
  26پارچه فونیکس صورتی
  115015
  ۱۱۵۰۱۵
  ناموجود
  26پارچه فونیکس فیروزه ای
  26پارچه فونیکس فیروزه ای
  115014
  ۱۱۵۰۱۴
  ناموجود
  26پارچه فونیکس مات
  26پارچه فونیکس مات
  115024
  ۱۱۵۰۲۴
  ناموجود
   ظروف سرو  و پذیرایی بیشتر برای میهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرند. این ظروف باتوجه به کاربرد،  سبک پذیرایی و حتی چیدمان منزل انتخاب می شوند.
   انواع ظروف سرو و پذیرایی موجود در ظرفستان:
   ظروف سرو و پذیرایی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله