426 شیرینی پایه دار 9014گل
  426 شیرینی پایه دار 9014گل
  104006223
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۳
  بسته ۶ عددی
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  426 کاسه پایه دار 714گل
  426 کاسه پایه دار 714گل
  104006222
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۲
  بسته ۶ عددی
  ۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  شیرینی پایه دار 9014لبطلا
  104006225
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۵
  بسته ۶ عددی
  ۹۱۸,۰۰۰ تومان
  میوه خوری پایه دار 1719لبطلا
  میوه خوری پایه دار 1719لبطلا
  104006226
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۶
  بسته ۴ عددی
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  کاسه پایه دار 714لبطلا
  کاسه پایه دار 714لبطلا
  104006224
  ۱۰۴۰۰۶۲۲۴
  بسته ۶ عددی
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
   کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  109018
  ۱۰۹۰۱۸
  ناموجود
  12پارچه پردیس 970B
  12پارچه پردیس 970B
  104007007
  ۱۰۴۰۰۷۰۰۷
  ناموجود
  12پارچه گل برجسته 970D
  12پارچه گل برجسته 970D
  104007002
  ۱۰۴۰۰۷۰۰۲
  ناموجود
  14پارچه رنگی ورسای
  14پارچه رنگی ورسای
  110002043
  ۱۱۰۰۰۲۰۴۳
  ناموجود
  14پارچه ورسای لیزاموری
  14پارچه ورسای لیزاموری
  110002036
  ۱۱۰۰۰۲۰۳۶
  ناموجود
  17پارچه پردیس 970B
  17پارچه پردیس 970B
  104008007
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۷
  ناموجود
  17پارچه عصرانه گلبرجسته 970D
  17پارچه عصرانه گلبرجسته 970D
  104008002
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۲
  ناموجود
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185D
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185D
  104008004
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۴
  ناموجود
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185B
  17پارچه عصرانه مونالیزا 185B
  104008009
  ۱۰۴۰۰۸۰۰۹
  ناموجود
  26پارچه ساکورا طلایی
  26پارچه ساکورا طلایی
  115023
  ۱۱۵۰۲۳
  ناموجود
  26پارچه فونیکس آبی
  26پارچه فونیکس آبی
  115013
  ۱۱۵۰۱۳
  ناموجود
  26پارچه فونیکس ساده
  26پارچه فونیکس ساده
  115016
  ۱۱۵۰۱۶
  ناموجود
  26پارچه فونیکس سبز
  26پارچه فونیکس سبز
  115012
  ۱۱۵۰۱۲
  ناموجود
  26پارچه فونیکس صورتی
  26پارچه فونیکس صورتی
  115015
  ۱۱۵۰۱۵
  ناموجود
  26پارچه فونیکس فیروزه ای
  26پارچه فونیکس فیروزه ای
  115014
  ۱۱۵۰۱۴
  ناموجود
  26پارچه فونیکس مات
  26پارچه فونیکس مات
  115024
  ۱۱۵۰۲۴
  ناموجود
  26پارچه فونیکس یاسی
  26پارچه فونیکس یاسی
  115020
  ۱۱۵۰۲۰
  ناموجود
  31پارچه الیزه لیزاموری
  31پارچه الیزه لیزاموری
  110003006
  ۱۱۰۰۰۳۰۰۶
  ناموجود
  31پارچه لیزاموری ورسای مات
  31پارچه لیزاموری ورسای مات
  110002024
  ۱۱۰۰۰۲۰۲۴
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری
  31پارچه ورسای لیزاموری
  110002001
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۱
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری آبی
  31پارچه ورسای لیزاموری آبی
  110002005
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۵
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری سبز
  31پارچه ورسای لیزاموری سبز
  110002006
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۶
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری سرمه ای
  31پارچه ورسای لیزاموری سرمه ای
  110002039
  ۱۱۰۰۰۲۰۳۹
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری شرابی
  31پارچه ورسای لیزاموری شرابی
  110002003
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۳
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری صورتی
  31پارچه ورسای لیزاموری صورتی
  110002004
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۴
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری طلایی
  31پارچه ورسای لیزاموری طلایی
  110002007
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۷
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری فیروزه ای
  31پارچه ورسای لیزاموری فیروزه ای
  110002009
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۹
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری مشکی
  31پارچه ورسای لیزاموری مشکی
  110002026
  ۱۱۰۰۰۲۰۲۶
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری یاسی
  31پارچه ورسای لیزاموری یاسی
  110002025
  ۱۱۰۰۰۲۰۲۵
  ناموجود
  31پارچه ورسای لیزاموری یاقوتی
  31پارچه ورسای لیزاموری یاقوتی
  110002002
  ۱۱۰۰۰۲۰۰۲
  ناموجود
  426 میوه خوری پایه دار 1719پردیس
  426 میوه خوری پایه دار 1719پردیس
  104006166
  ۱۰۴۰۰۶۱۶۶
  ناموجود
   ظروف سرو  و پذیرایی بیشتر برای میهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرند. این ظروف باتوجه به کاربرد،  سبک پذیرایی و حتی چیدمان منزل انتخاب می شوند.
   انواع ظروف سرو و پذیرایی موجود در ظرفستان:
   ظروف سرو و پذیرایی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله