کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  کاسه مدرن بزرگ یکخط طلا
  109018
  ۱۰۹۰۱۸
  ناموجود
  پاستا کوچک
  پاستا کوچک
  109074
  ۱۰۹۰۷۴
  ناموجود
  تابه بیضی سزاربزرگ
  تابه بیضی سزاربزرگ
  109114
  ۱۰۹۱۱۴
  ناموجود
  تابه سزار بیضی کوچک
  تابه سزار بیضی کوچک
  109144
  ۱۰۹۱۴۴
  ناموجود
  تابه گرد سزار
  تابه گرد سزار
  109111
  ۱۰۹۱۱۱
  ناموجود
  تابه گردسزار کوچک
  تابه گردسزار کوچک
  109145
  ۱۰۹۱۴۵
  ناموجود
  تابه لوزی بزرگ
  تابه لوزی بزرگ
  109072
  ۱۰۹۰۷۲
  ناموجود
  تابه لوزی کوچک
  تابه لوزی کوچک
  109073
  ۱۰۹۰۷۳
  ناموجود
  تابه مدرن بیضی بزرگ
  تابه مدرن بیضی بزرگ
  109031
  ۱۰۹۰۳۱
  ناموجود
  تابه مدرن بیضی کوچک
  تابه مدرن بیضی کوچک
  109030
  ۱۰۹۰۳۰
  ناموجود
  تابه مستطیل کوچک یک خط طلا
  تابه مستطیل کوچک یک خط طلا
  109159
  ۱۰۹۱۵۹
  ناموجود
  تابه موجی لبطلا
  تابه موجی لبطلا
  109146
  ۱۰۹۱۴۶
  ناموجود
  دیس آینازکوچک لبطلا
  دیس آینازکوچک لبطلا
  109165
  ۱۰۹۱۶۵
  ناموجود
  دیس انگشتی کوچک
  دیس انگشتی کوچک
  109120
  ۱۰۹۱۲۰
  ناموجود
  دیس برگ بزرگ لبطلا
  دیس برگ بزرگ لبطلا
  109107
  ۱۰۹۱۰۷
  ناموجود
  دیس برگ لبطلا متوسط
  دیس برگ لبطلا متوسط
  109108
  ۱۰۹۱۰۸
  ناموجود
  دیس برگ لبطلا کوچک
  دیس برگ لبطلا کوچک
  109109
  ۱۰۹۱۰۹
  ناموجود
  دیس رویال کوچک لبطلا
  دیس رویال کوچک لبطلا
  109085
  ۱۰۹۰۸۵
  ناموجود
  دیس شیرینی مستطیل لبطلا کوچک
  دیس شیرینی مستطیل لبطلا کوچک
  109103
  ۱۰۹۱۰۳
  ناموجود
  دیس شیرینی مستطیل لبطلابزرگ
  دیس شیرینی مستطیل لبطلابزرگ
  109130
  ۱۰۹۱۳۰
  ناموجود
  دیس طرح ماهی بزرگ خط طلا
  دیس طرح ماهی بزرگ خط طلا
  109001
  ۱۰۹۰۰۱
  ناموجود
  دیس طرح ماهی متوسط خط طلا
  دیس طرح ماهی متوسط خط طلا
  109002
  ۱۰۹۰۰۲
  ناموجود
  دیس طرح ماهی کوچک خط طلا
  دیس طرح ماهی کوچک خط طلا
  109003
  ۱۰۹۰۰۳
  ناموجود
  دیس ماهی خوری بزرگ لبطلا
  دیس ماهی خوری بزرگ لبطلا
  109094
  ۱۰۹۰۹۴
  ناموجود
  دیس کباب خوری بزرگ یک خط طلا
  دیس کباب خوری بزرگ یک خط طلا
  109169
  ۱۰۹۱۶۹
  ناموجود
  دیس کباب خوری کوچک
  دیس کباب خوری کوچک
  109037
  ۱۰۹۰۳۷
  ناموجود
  دیس کباب لبه دار جدید
  دیس کباب لبه دار جدید
  109137
  ۱۰۹۱۳۷
  ناموجود
  رولت بزرگ تک خط
  رولت بزرگ تک خط
  109043
  ۱۰۹۰۴۳
  ناموجود
  رولت خوری بزرگ دوخط طلا
  رولت خوری بزرگ دوخط طلا
  109004
  ۱۰۹۰۰۴
  ناموجود
  رولت خوری متوسط دوخط طلا
  رولت خوری متوسط دوخط طلا
  109005
  ۱۰۹۰۰۵
  ناموجود
  رولت خوری کوچک دوخط طلا
  رولت خوری کوچک دوخط طلا
  109006
  ۱۰۹۰۰۶
  ناموجود
  رولت متوسط تک خط
  رولت متوسط تک خط
  109044
  ۱۰۹۰۴۴
  ناموجود
  رولت کوچک تک خط
  رولت کوچک تک خط
  109045
  ۱۰۹۰۴۵
  ناموجود
  کاسه انگشتی متوسط
  کاسه انگشتی متوسط
  109119
  ۱۰۹۱۱۹
  ناموجود
  کاسه انگشتی متوسط پایه دار
  کاسه انگشتی متوسط پایه دار
  109115
  ۱۰۹۱۱۵
  ناموجود
  کاسه انگشتی کوچک
  کاسه انگشتی کوچک
  109117
  ۱۰۹۱۱۷
  ناموجود
   کاسه، تابه و دیس از ظروف پذیرایی هستند که کاربرد فراوانی در سفره ها و میزهای غذا دارند.
   این ظروف در طرح ها و مدل های مختلف مثل گرد،بیضی، قایقی، پایه دار و بدون پایه طراحی شده اند. از این سری وسایل برای سرو سالاد، خورش و دیگر غذاها استفاده می کنند.
   ظرفستان تنوع بالایی از این ظروف را دارا می باشد که با هر سلیقه ای می توانید انتخاب کنید.
   کاسه، تابه و دیس
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله