101پارچه 264 ۱۰۴۰۱۷۰۲۶

 • قیمت خرید ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  عدد
 • مشخصات فنی
  تعداد کل ظروف 101 پارچه
  مناسب برای 12 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، کاسه سالاد، پیاله، دیس، قوری، نعلبکی، فنجان، قندان، سوپخوری، سس خوری، نمکدان، کفگیر، جای دستمال کاغذی، حلقه دستمال
  قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
  قابلیت استفاده در مایکروفر
  نام سازنده پردیس کاشان
  کشور سازنده ایران
  پلوخوری
  تعداد 12
  طول 24 سانتی متر
  عرض 24 سانتی متر
  خورش خوری
  تعداد 12
  طول 20 سانتی متر
  عرض 20 سانتی متر
  ارتفاع 3.5 سانتی متر
  پیش دستی
  تعداد 12
  طول 19.5 سانتی متر
  عرض 19.5 سانتی متر
  کاسه سالاد
  تعداد 2
  طول 21 سانتی متر
  عرض 21 سانتی متر
  ارتفاع 8 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 12
  طول 11.5 سانتی متر
  عرض 11.5 سانتی متر
  ارتفاع 5 سانتی متر
  دیس
  تعداد 3
  طول 34 سانتی متر
  عرض 24 سانتی متر
  قوری
  تعداد 1
  قطر 10.5سانتی متر
  ارتفاع 18.5 سانتی متر
  درب
  نعلبکی
  تعداد 12
  طول 14.5 سانتی متر
  عرض 14.5 سانتی متر
  فنجان
  تعداد 12
  قطردهانه 8 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  قندان
  تعداد 2
  قطر 10 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  درب
  سوپخوری
  تعداد 1
  طول 23 سانتی متر
  عرض 19.5 سانتی متر
  ارتفاع 10.5 سانتی متر
  درب
  سس خوری
  تعداد 2
  قطردهانه 7 سانتی متر
  ارتفاع 9 سانتی متر
  نمکدان
  تعداد 6
  قطر 5 سانتی متر
  ارتفاع 5.5 سانتی متر
  سری قابل تنظیم
  کفگیر
  تعداد 1
  طول 22 سانتی متر
  جای دستمال کاغذی
  تعداد 1
  طول 10 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  حلقه دستمال
  تعداد 6
  طول 6.5 سانتی متر
  ارتفاع 5 سانتی متر
خیر
بله