102پارچه 808پردیس ۱۰۴۰۱۴۰۰۲

 • قیمت خرید ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  عدد
 • مشخصات فنی
  تعداد کل ظروف 102 پارچه
  مناسب برای 12 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورشت خوری، میوه خوری، دیس بزرگ، کاسه ماست، کاسه سالاد، فنجان، نلبکی، نمکدان، سس خوری، سوپخوری دربدار، قوری، قندان، جای دستمال کاغذی، حلقه دستمال، دیس رولت خوری.
  قابلیت استفاده در مایکروفر
  قابلیت استفاده در ماشین ظرفشویی
  نام سازنده چینی پردیس کاشان
  کشور سازنده ایران
  پلوخوری
  تعداد 12
  ابعاد 27.5 سانتی متر
  خورش خوری
  تعداد 12
  ابعاد 21.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  پیش دستی
  تعداد 12
  ابعاد 20 سانتی متر
  دیس بزرگ
  تعداد 2
  طول 41 سانتی متر
  عرض 26 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 12
  ابعاد 14 سانتی متر
  ارتفاع 6.5 سانتی متر
  کاسه سالاد
  تعداد 2
  ابعاد 23 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  فنجان
  تعداد 12
  قطر دهانه 9 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  نعلبکی
  تعداد 12
  طول 16 سانتی متر
  ارتفاع
  نمکدان
  تعداد 6
  ابعاد 5 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  سری قابل تنظم
  سس خوری
  تعداد 2
  قطر دهانه 9.5 سانتی متر
  ارتفاع 11.5 سانتی متر
  سوپخوری
  تعداد 1
  طول 24 سانتی متر
  عرض 14.5 سانتی متر
  ارتفاع
  درب
  قوری
  تعداد 1
  ابعاد 13 سانتی متر
  ارتفاع 18 سانتی متر
  درب
  قندان
  تعداد 2
  ابعاد 9.5 سانتی متر
  ارتفاع 10 سانتی متر
  درب
  جای دستمال کاغذی
  تعداد 2
  طول 10 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  حلقه دستمال
  تعداد 6
  طول 6.5 سانتی متر
  ارتفاع 5 سانتی متر
  دیس رولت خوری
  تعداد 2
  طول 36.5 سانتی متر
  عرض 23 سانتی متر
خیر
بله