104پارچه 1006
۱۰۴۰۱۹۰۱۵

 • قیمت برای شما : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید
 • مشخصات فنی
  تعداد کل ظروف 104 پارچه
  مناسب برای 12 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، دیس بیضی، پیاله، کاسه سالاد، قندان، قوری، سس خوری، شکرریزقایقی، بشقاب زیر شکرریز، نمکدان، سوپخوری، فنجان، نعلبکی، جای دستمال کاغذی، گلدان، کاسه تقسیم، حلقه دستمال
  قابلیت استفاده در مایکروفر
  قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
  نام سازنده پردیس کاشان
  کشور سازنده ایران
  پلو خوری
  تعداد 12
  قطر 27 سانتی متر
  خورش خوری
  تعداد 12
  قطر 20 سانتی متر
  ارتفاع 4.5 سانتی متر
  پیش دستی
  تعداد 12
  قطر 19.5 سانتی متر
  دیس بیضی
  تعداد 3
  طول 37.5 سانتی متر
  عرض 23.5 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 12
  قطردهانه 6.5 سانتی متر
  ارتفاع 12 سانتی متر
  کاسه سالاد
  تعداد 2
  قطردهانه 22 سانتی متر
  ارتفاع 10.5 سانتی متر
  قندان
  تعداد 2
  قطر 10.5 سانتی متر
  ارتفاع 8 سانتی متر
  درب
  قوری
  تعداد 1
  قطر 16 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  درب
  سس خوری
  تعداد 2
  قطر دهانه 8.5 سانتی متر
  ارتفاع 10 سانتی متر
  شکرریز قایقی
  تعداد 1
  طول 18 سانتی متر
  عرض 7 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  بشقاب زیر شکر ریز
  تعداد 1
  طول 18.5 سانتی متر
  عرض 13 سانتی متر
  نمکدان
  تعداد 3 جفت
  طول
  عرض 4 سانتی متر
  ارتفاع 6 سانتی متر
  سری قابل تنظیم
  سوپ خوری
  تعداد 1
  قطر 25 سانتی متر
  ارتفاع 14 سانتی متر
  درب
  فنجان
  تعداد 12
  قطر دهانه 9 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  نعلبکی
  تعداد 12
  قطر 15 سانتی متر
  جای دستمال کاغذی
  تعداد 2
  طول 10 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  گلدان
  تعداد 2
  ارتفاع 13 سانتی متر
  کاسه تقسیم
  تعداد 2
  قطر 14.5 سانتی متر
  حلقه دستمال
  تعداد 3
  طول 6.5 سانتی متر
  ارتفاع 5 سانتی متر