29پارچه الیکا طلایی لورین
۱۱۹۲۵۵

 • مشخصات فنی
  تعداد ظروف 29 پارچه
  مناسب برای 6 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، دیس بزرگ، کاسه سالاد، پیاله، نمکدان، سس خوری
  قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
  قابلیت استفاده در مایکروفر
  نام سازنده لورین اصفهان
  کشور سازنده ایران
  پلوخوری
  تعداد 6
  طول 25.5 سانتی متر
  عرض 25.5 سانتی متر
  خورش خوری
  تعداد 6
  طول 19 سانتی متر
  عرض 19 سانتی متر
  ارتفاع
  پیش دستی
  تعداد 6
  طول 19 سانتی متر
  عرض 19 سانتی متر
  دیس بزرگ
  تعداد 1
  طول 35.5 سانتی متر
  عرض 23 سانتی متر
  کاسه سالاد
  تعداد 1
  طول 21.5 سانتی متر
  عرض 21.5 سانتی متر
  ارتفاع 6.5 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 6
  طول 12.5 سانتی متر
  عرض 12.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  نمکدان
  تعداد 2
  طول 3.5 سانتی متر
  عرض 3.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  سرس قابل تنظیم
  سس خوری
  تعداد 1
  طول 15.5 سانتی متر
  عرض 7 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  دیس کوچک