29پارچه مایا طلایی
۱۱۹۶۱۳۰۰۱

 • مشخصات فنی
  تعداد ظروف 29 پارچه
  مناسب برای 6 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، دیس بزرگ، کاسه سالاد، پیاله، نمکدان، سس خوری
  قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
  قابلیت استفاده در مایکروفر
  نام سازنده چینی لورین اصفهان
  کشور سازنده ایران
  پلوخوری
  تعداد 6
  طول قطر 26 سانتی متر
  عرض
  خورش خوری
  تعداد 6
  طول قطر 20.5 سانتی متر
  عرض
  ارتفاع 3.5 سانتی متر
  پیش دستی
  تعداد 6
  طول قطر 20.5 سانتی متر
  عرض
  دیس بزرگ
  تعداد 1
  طول قطر 36 سانتی متر
  عرض
  کاسه سالاد
  تعداد 1
  طول قطر 22.5 سانتی متر
  عرض
  ارتفاع 8 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 6
  طول قطر 10.5 سانتی متر
  عرض
  ارتفاع 5 سانتی متر
  نمکدان
  تعداد 1
  طول
  عرض 5 سانتی متر
  ارتفاع 6 سانتی متر
  سرس قابل تنظیم
  سس خوری
  تعداد 1
  طول قطر 11 سانتی متر
  عرض
  ارتفاع 9 سانتی متر
  دیس کوچک
  تعداد 1
  سایز قطر 30 سانتی متر