85پارچه الیکا طلایی لورین ۱۱۹۲۵۴

 • قیمت خرید ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  عدد
 • مشخصات فنی
  تعداد ظروف 85 پارچه
  مناسب برای 12 نفر
  شامل ظروف پلوخوری، خورش خوری، پیش دستی، کیک خوری، کاسه سالاد، پیاله، دیس بزرگ، دیس کوچک، قوری، فنجان، نعلبکی، نمکدان، سس خوری، قندان، سوپخوری
  قابل استفاده در مایکروفر
  قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
  نام سازنده لورین اصفهان
  کشور سازنده ایران
  پلو خوری
  تعداد 12
  طول 25.5 سانتی متر
  عرض 25.5 سانتی متر
  خورش خوری
  تعداد 12
  طول 19.5 سانتی متر
  عرض 19.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  پیش دستی
  تعداد 12
  طول 19 سانتی متر
  عرض 19 سانتی متر
  کیک خوری
  تعداد 6
  طول 17.5 سانتی متر
  عرض 17.5 سانتی متر
  کاسه سالاد
  تعداد 1
  طول 21.5 سانتی متر
  عرض 21.5 سانتی متر
  ارتفاع 6.5 سانتی متر
  پیاله
  تعداد 12
  طول 12.5 سانتی متر
  عرض 12.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  دیس بزرگ
  تعداد 2
  طول 35.5 سانتی متر
  عرض 23 سانتی متر
  دیس کوچک
  تعداد 1
  طول 30 سانتی متر
  عرض 19.5 سانتی متر
  قوری
  تعداد 1
  طول 11.5 سانتی متر
  عرض 11.5 سانتی متر
  ارتفاع 16.5 سانتی متر
  درب
  فنجان
  تعداد 6
  طول 7 سانتی متر
  عرض 7 سانتی متر
  ارتفاع 7.5 سانتی متر
  نعلبکی
  تعداد 6
  طول 13.5 سانتی متر
  عرض 13.5 سانتی متر
  نمکدان
  تعداد 6
  طول 3.5 سانتی متر
  عرض 3.5 سانتی متر
  ارتفاع 4 سانتی متر
  سری قابل تنظیم
  سس خوری
  تعداد 1
  طول 15.5 سانتی متر
  عرض 7 سانتی متر
  ارتفاع 7 سانتی متر
  قندان
  تعداد 2
  طول 10 سانتی متر
  عرض 10 سانتی متر
  ارتفاع 6.5 سانتی متر
  درب
  سوپخوری
  تعداد 1
  طول 23.5 سانتی متر
  عرض 23.5 سانتی متر
  ارتفاع 11 سانتی متر
  درب
خیر
بله