99پارچه نیوبن 7009 ۱۲۹۰۰۳۰۵۹

ناموجود
 • مشخصات کلی
  پلوخوری
  پیش دستی
  خورشت خوری
  دیس بزرگ بیضی
  کاسه سالاد
  کاسه ماست
  کاسه آبگوشت
  دیس بیضی کوچک
  سوپخوری دربدار
  قندان
  قوری
  سس ریز
  فنجان قهوه
  فنجان چای
  نلبکی کوچک
  نلبکی بزرگ
  نمکدان
  آبلیموخوری
  کفی زیر آبلیموخوری
خیر
بله